Dialektika a ateizmus: dve nezlučiteľné podstaty

O prirodzenom, no „zabudnutom“ spôsobe chápania človekom Pravdy Života

Dialektika a postoj k nej sú pomerne významnou témou, nakoľko história celého 20. storočia bola predovšetkým odzrkadlením pokusov vyriešiť životné problémy národných spoločenstiev i celého ľudstva na základe filozofie, ktorá dostala názov «dialektický materializmus». A kým nebude táto skúsenosť prehodnotená adekvátne vzhľadom na svoju pravdivú podstatu a úlohu v dejinách ľudstva, tak zdedené chyby filozofickej vedy z minulosti, a tiež chyba pohŕdania nutnosťou pestovať v ľuďoch zručnosť pravdoverného analyzovania Života — budú zárodkom nevyhnutných nešťastí, pretože podľa toho ako analyzujeme Život, tak sa v ňom aj správame, pričom mnohonásobne žneme plody činov jak našich vlastných, tak aj činov našich predkov, odovzdávajúc takto nevyhnutnosť žatvy plodov našej sejby — potomkom.

Predslov

 • Časť I. (Pomocná) Revízia a závery
  1. Z histórie otázky
  2. Antidialektickosť „dialektického“ materializmu
   • Materské znamienko Biblickej doktríny
  3. Kríza ruskej vedeckej filozofie v 19. storočí
  4. Dialektickosť Života a úloha «vedeckej filozofie» v spoločnosti
  5. Dialektickosť Života a subjektívna racionalita ľudí
  6. Dialektická metóda v praxi
   1. Proti filozofii „dialektického“ materializmu a jej vlastníkom
   2. Proti materialistickému ateizmu
    • Viera a rozum
   3. Proti idealistickému ateizmu
    • Čo je to Božie dopustenie
 • Časť II. (Hlavná) K pravdovernosti v Živote
  1. «Subjektívna dialektika» ako prirodzený, no „zabudnutý“ spôsob objektívneho poznávania človekom Pravdy Života
   1. Základná otázka psychológie ako vedy
   2. Životný algoritmus formovania osobnosti
    • Rozlíšenie
    • Štruktúra osobnostnej psychiky, dostupná všeobecnému chápaniu
    • Mravnosť v algoritmike psychiky
    • Normálny emočno-zmyslový režim psychickej činnosti
    • Objektívno-subjektívna prednastavenosť počiatočných podmienok osobnostného rozvoja
    • Obeh informácie v kanáloch priamych a spätných väzieb v živote človeka
    • Odbočenie: O inštinkte sebazáchovy, stádovito-svorkovitom správaní a Ľudskosti
   3. «Subjektívna dialektika» ako metóda objektívneho poznania
    • Prekonanie poznávacích obmedzení konečných jazykových systémov: teoréma Gödela a «subjektívna dialektika»
    • Mravná podmienenosť kritérií pravdivosti
    • Princípy organizovania sebakontroly v procese samoriadenia
    • Tandemový princíp činnosti
    • Tri druhy «mystiky» — viditeľné «mystérium» Života

Záver