«О aktuální situaci» č.3 (114) „Mystika“ bolševizmu

„Mystika“ bolševizmu

Než si přečtete tuto poznámku, je užitečné si pamatovat slova napsaná v poznámce «Pravdivý a svobodný je prorocký jazyk a Vůle nebeské je přátelská …» ze série «V aktuálním okamžiku» č. 6 (102), prosinec 2011.

Hlavní události, na pozadí kterých probíhá občanská válka na Ukrajině, se jako vždy odehrávají ve vzájemných vztazích USA a Ruska. Avšak pro hlavní část spotřebitelů „informačních služeb“ médií probíhají bez povšimnutí.

Přesto poté, co plazivý státní převrat byl završen rozčleněním SSSR a přechodem k právnímu systému buržoazního liberalizmu, plány jak liberálů, tak marxistů-trockistů na další rozvoj politického procesu zkrachovaly. Proces krachu jejich plánů disponoval svébytností ve vztahu ke každé z nazvaných politických sil:

 1. buržoazní liberálové, kteří vzali do svých rukou státní moc, moc nad médii a vzdělávacím systémem, ztratili v průběhu 20 let jakoukoliv podporu národa;
 2. naděje marxistů-trockistů na to, že v důsledku vítězství buržoazních liberálů v zemi vznikne revoluční situace a oni znovu přijdou k moci na vlně široké podpory mas, se také nevyplnily.

Libovolná situace (a také plynoucí procesy) má vždy dva aspekty: matričně-egregoriální a materiální (hmotný, realizovaný ve hmotě). Druhý můžou vidět-ohmatat všichni, a první, při nerozvinutosti smyslových orgánů přímého vnímání polí, není vnímán, ale může být identifikován na základě svých projevů v materiálních procesech (a tento úkol ve většině případů nemá jen jedno řešení).

Vše popsané výše v našem chápání celkově odpovídá egregoriálnímu aspektu situace: tj. buržoazní liberalizmus a marxistický trockizmus za posledních cca 30 let degradovaly do hovna, a bolševizmus přešel do protiútoku.

V hmotě je vše přeplněno dědictvím liberalizmu a trockizmu-marxizmu. A to dědictví také čeká pouť v hovno a samolikvidace po míře toho, jak bude bolševizmus vstupovat do svých práv.

Продолжить чтение

O konceptuální podmíněnosti vědy

Kultura je sekundární k představě o organizaci (řízení) ze života společnosti v řadě generací, protože každá kultura je informační a algoritmický systém, který zajišťuje kontrolu v souladu s převažujícím pojetí společnosti a ochrany pod kontrolou vedení pojmů nejsou kompatibilní s hlavním proudem.

Věda — součástí kultury a praxe řízení se dává vneintuitivnye prostředky k řešení problémů stability kontrolních objektů ve smyslu předvídatelnosti v celé své rozmanitosti — od bytovuhi (typ žárovky, které mohou být zařazeny do jakékoliv sítě) na globální politiku.

Vzhledem k tomu, všechno je koncepčně legitimní různost úkolů v oblasti řízení je v souladu s určitým konceptem, koncepci limitů a vědu jako jeden z veřejných institucí. Nicméně, toto omezení je většinou není direktivní cílené a nepřímý, probíhá prostřednictvím vytvoření kultury osobních duševních vědců.

Продолжить чтение

„O aktuální situaci“ č. 2 (113) Fašizující „antifašizmus“ liberálů

A analytické zápisce „Jejich kampf proti lidskosti“ (ze série „O aktuální situaci, č.1(112), r.2014“) jsme psali, že poté, co vedení Ruska nepřiznalo nacistický režim, porozený na konci února 2014 v Kyjevě tajnými službami USA rukama ukrajinských „majdanutých“, a dalo na vědomí, že bude profylaktovat pokusy realizovat analogický scénář v Rusku, domácí liberál-“antifašisté“ budou všechny přesvědčovat, že v Rusku už fašizmus zvítězil. Následný běh událostí tuto prognózu potvrdil.

Taková pozice liberál-“antifašistů“ podrozumívá, že právě „Rusko je hrozbou světlé budoucnosti lidstva“ a to nebezpečí „civilizovaný svět“ je prostě zavázán likvidovat dříve, než se realizuje v agresi Ruska proti „civilizaci demokracie, zákonnosti a práv člověka“, tj. proti Západu. Tím se defakto domácí liberál-“antifašisté“ stali už popostrkávači k další světové válce na všech šesti prioritách zobecněných prostředků řízení/agrese „civilizovaného“ Západu na zničení Ruska – svébytnosti jeho kultury a fyzického vyhlazení jeho národů. Proto existuje ostrá nutnost zabývat se prozápadními liberály tím spíše, že Západ, jak je to ukázáno v pracech VP SSSR, není spasitel lidstva navzdory jeho vlastním sebehodnocením, ale nejfalešnější a nejagresivnější regionální civilizace (ve srovnání s ostatními regionálními civilizacemi planety), díky zvláštnostem biblické kultury jako informačně-algoritmického systému.

 1. Liberálové v pozici „kočkodana s brýlemi“
 2. Žijící cizím umem je odsouzen být obětí cizích chyb…
 3. Jak liberalizmus rodí to, co nazývá „fašizmem“
 4. Rus, liberalizmus, fašizmus: vzájemné vztahy

Продолжить чтение

«О aktuální situaci» č.4 (111) Moc na Rusi: možnosti nevyužité a možnosti aktuální

Moc na Rusi: možnosti nevyužité a možnosti aktuální


V minulosti jsme publikovali řadu materiálů, ve kterém mluvil o potřebě soudržné řízení a správu objektů. Nejvíce full tento problém ve svých historických a politických specifik vystupoval v IP SSSR „Úvod do ústavního práva“ ( „О aktuální situaci“ číslo 1(108)). Nicméně, řídící systém a v případě vzájemného souladu s předmětem kontroly, navíc musí být v souladu s a prostředí, ve kterém se nachází objekt kontrolu a jehož součástí je hierarchicky vyšší regulace až do hierarchicky nejvyšší komplexního řízení — Vsederzhitelnosti. To platí zejména pro sociální správu. Tato otázka je zaměřena nabídnout našim čtenářům analytický poznámku.

 1. Paměti Alexandra III. — člověka i státníka
 2. Sakrálnost státní moci: v minulosti, přítomnosti a v budoucnosti

Продолжить чтение

Náhodné souhry okolností? — nebo nenáhodné…

Zprávy pocházejí z určitého systému kódování informací ze zdroje, který je nějak spojen s starověkými egyptskými hierofanty. Kdyby v červnu a srpnu 1991 existovaly varování o možnosti pravicového převratu v Rusku — od levého pseudo-socialismu po pravicový liberální kapitalismus, který by nikdo opravdu neměl stavět (pravý obrat jen o 30 stupňů), pak o 22 let později projev může jít asi o 180 stupňů, ale tentokrát nejen Rusko, ale i celý svět.

Продолжить чтение

«О aktuální situaci» č.3 (105) Čínské „anime“ : vize mistrovství Evropy ve fotbale? nebo něco jiného?

Čínské „anime“ : vize mistrovství Evropy ve fotbale? nebo něco jiného?

To je velmi důležité vědět, abychom mohli lépe chápat, proč si Evropané video tak rozdílně vysvětlují. Když se nyní vrátím zpět k videu, připomenu, proč souvisí schéma ovlivnění procesů řízení a samořízení v životě Ruska (obrázek č.1) ve spise „Pravdiv a svoboden je jejich prorocký jazyk a s vůlí nebeskou družen“ ze série „O aktuální situaci (č. 6/2011, 102)“, s globální politikou, v souladu s kterou se objevilo i toto promo-video a způsobilo tolik zmatku, nepochopení a odmítnutí ze strany Evropanů.

Ve videu je děj, zpěv a hudba.

 • Děj: Hned na začátku vidíme zničené symboly evropských hlavních měst – Big Ben (Londýn), Eiffelova věž (Paříž), Coloseum (Řím), Brandenburgská brána (Berlín). Symboly Varšavy nebo Kyjeva tam evidentně nejsou. Jednak proto, že svět většinou nezná Sirénu, symbol Varšavy, není tak velká a slavná jako Big Ben, a Kyjev nemá světově rozeznatelné symboly. A za druhé proto, že Polsko i Ukrajina nebyly původně „Evropou“, ale bývaly součástí dávné staroslovanské civilizace, kterou Evropa časem „vstřebala“.
  Animace – sledujeme střídání dvou témat:

  1. boj čínského týmu na stadionu pod ochranou ohnivého draka
  2. boj proti státům Evropy, vedený neznámou armádou.
 • Zpěv: Bravurní čínština a těm, kdo nevládnou čínštinou, zůstává ukryta hodnota celého videa.
 • Hudba: Řízný rytmus, variace na ruský marš „Loučení Slovanky“.

Продолжить чтение

«О aktuální situaci» č.5 (101) Situace ve světě: ve vzduchu je nebezpečí…

Situace ve světě: ve vzduchu je nebezpečí…

Poté, co byl premiér Vladimir Putin na posledním kongresu Sjednoceného Ruska dne 24. září 2011 nominován jako kandidát na předsednictví, situace v Rusku a ve světě se radikálně změnila. Najednou znovu, třetí světová válka.

Ačkoli NK Svanidze byla hysterická ohledně takových obvinění proti Západu, které vyjádřil S. E. Kurginyan v programu «Historický proces» dne 02.11.2011, existují vážné důvody pro takové prohlášení.

Продолжить чтение

O dynamickém programování budoucnosti v tvorbě A.S.Puškina

Chcete-li odpovědět na hádanky «Belkinových příběhů», pojďme se zeptat na následující otázky:

 1. Proč autor románů Puškin neexistující „spisovatel“ Ivan Petrovič Belkin, a on šel do anonymní?
 2. Proč potřeboval Pushkin anonymní přítel a souseda I.P. Belkin, který je odeslán na vydavatele (Puškin) biografii „spisovatel“?
 3. Proto vypravěči čtyři patra (IP Belkin pouze napsal tyto příběhy) a příběhy — Pět? . (** Ve skutečnosti, v rukopisu Příběh Belkin na každé straně autora vepsaného, ​​jsem slyšel o této osobě (hodnost nebo titul a malými písmeny a příjmení) vypsat zvědavé prospektoři: „Caretaker“ byl vyprávěn jím titulární poradce AGN «The Shot» pplk J. LP «The Undertaker» úředník BV, «Blizzard» a «paní» virgin KI T.).
 4. Za jakým účelem básník změnila chronologii příběhu, přeskupit na začátku příběhů „The Shot“ a „Blizzard“, ale chronologicky jejich dokončení je?
 5. Proč pět příběhů jsou události «Blizzards» svázány s reálnou chronologií: 1811-1812?

Продолжить чтение

Dlouhodobá antikoránická strategie zákulisí biblického projektu

Pro zákulisí biblického projektu je jedním z hlavních problémů kulturologického charakteru globálního měřítka koránický islám.

Příčiny ostrosti tohoto problému spočívají v tom, že globálně-politická doktrína, na jejímž základě se buduje politika Západu, pramení ze dvou tezí:

 • teze o převaze židů nad ostatními lidmi a závazku všech ostatních být kompletně tolerantní ve vztahu k židům;
 • skoupení světa se všemi jeho obyvateli na základě židovského mafiózně-korporativního nadnárodního monopolu na lichvu.

Ačkoliv se ty teze přímo nedeklarují, uvádí se do života mlčky.

V Koránu se odmítá doktrína převahy židů nad odstatními, a na lichvu existuje kategorický zákaz, lichva je charakterizována jako druh satanizmu. Ačkoliv tyto principy nenachází své vyjádření v politické praxi muslimských zemí, založené na koncepci alternativní biblickému otrokářství, a sami muslimové si to neuvědomují, nicméně kurátoři Západu si uvědomují, že Korán je potenciální hrozbou pro zavedení jejich režimu globální moci. To vyvolává přání odsunout ho na stránky historie.

Jedním ze scénářů vyřešení «islámského problému» pro zákulisí biblického projektu je mnohoúrovňový plán:

Продолжить чтение