«О aktuální situaci» č.3 (105) Čínské „anime“ : vize mistrovství Evropy ve fotbale? nebo něco jiného?

Čínské „anime“ : vize mistrovství Evropy ve fotbale? nebo něco jiného?

To je velmi důležité vědět, abychom mohli lépe chápat, proč si Evropané video tak rozdílně vysvětlují. Když se nyní vrátím zpět k videu, připomenu, proč souvisí schéma ovlivnění procesů řízení a samořízení v životě Ruska (obrázek č.1) ve spise „Pravdiv a svoboden je jejich prorocký jazyk a s vůlí nebeskou družen“ ze série „O aktuální situaci (č. 6/2011, 102)“, s globální politikou, v souladu s kterou se objevilo i toto promo-video a způsobilo tolik zmatku, nepochopení a odmítnutí ze strany Evropanů.

Ve videu je děj, zpěv a hudba.

 • Děj: Hned na začátku vidíme zničené symboly evropských hlavních měst – Big Ben (Londýn), Eiffelova věž (Paříž), Coloseum (Řím), Brandenburgská brána (Berlín). Symboly Varšavy nebo Kyjeva tam evidentně nejsou. Jednak proto, že svět většinou nezná Sirénu, symbol Varšavy, není tak velká a slavná jako Big Ben, a Kyjev nemá světově rozeznatelné symboly. A za druhé proto, že Polsko i Ukrajina nebyly původně „Evropou“, ale bývaly součástí dávné staroslovanské civilizace, kterou Evropa časem „vstřebala“.
  Animace – sledujeme střídání dvou témat:

  1. boj čínského týmu na stadionu pod ochranou ohnivého draka
  2. boj proti státům Evropy, vedený neznámou armádou.
 • Zpěv: Bravurní čínština a těm, kdo nevládnou čínštinou, zůstává ukryta hodnota celého videa.
 • Hudba: Řízný rytmus, variace na ruský marš „Loučení Slovanky“.

Nyní přejděme k obecnému globálnímu politickému kontextu a jeho interpretace na základě Dostatečně obecné teorie řízení.

To vše je jen minimum svědectví, které je nutné znát k chápání čínského videa. Video je ve své podstatě egregoriálně-noosférní prohlášení, provedené skrze čínský televizní kanál, o přechodu blokového projektu globalizace, alternativního k biblickému, do stádia praktické realizace. (KS Číny toto video nezadala a neurčovala jeho scénář).

Téma fotbalu zde slouží jako adresa na obálce: následníkům staroegyptských hierofantů, kteří realizují konceptuální vládu v euro-americkém konglomerátu.

Válka, vedená ve videu pomyslně proti Evropě, je vedená archaickými zbraněmi (šestimotorové vrtulové bombardéry, používané v r.1930-1940 atd.) – ve skutečnosti jde o symbol začátku aktivní fáze odboje spřátelených bloků proti agresi konglomerátu: „Loučení Slovanky“ symbolizuje Rus, drak – symbol Číny i Japonska. Je přitom symbolické, že hudba, provázející celé dění ve videu, je ve svém základě ruská.

Co se týká interpretace názvu pochodu v tomto kontextu, vyznívá neradostně pro rusofoby. Není to loučení se Slovanů se životem, ale s biblickou minulostí… Hudba tohoto pochodu je divoce slavnostní. V hymně Velké vlastenecké – ve „Svaté válce“ – jsou slova „Ať svaté naše nadšení se vzdouvá jak vln proud!“- a o tom to je.

(p.p.: slovo „jarosť“ se dá také přeložit jako hněv, v tomto textu tedy „svatý náš hněv“)

A návštěva V.Putina v Číně se chronologicky shodovala se začátkem internetových diskusí o tomto videu…

Предыдущие материалы

О текущем моменте №3(105), 2012г

Китайское «аниме»: ви́дение чемпионата Европы по футболу? либо что-то другое?

Обратимся к ролику, памятуя о том, что схема взаимосвязей частных процессов управления и самоуправления в жизни России, представленная на рис. 1 в аналитической записке «Правдив и свободен их вещий язык и с Волей Небесною дружен…» из серии «О текущем моменте» № 6 (102), 2011 г., может быть применена и к анализу глобальной политики, к русле которой и появился промо-ролик, вызвавший неприятие и недоумение многих европейцев.

В ролике есть видеоряд, пение и музыка.

 • Видеоряд — начало ему дают разрушенные символы европейских столиц: Биг Бен (Лондон), Эйфелева башня (Париж), Колизей (Рим), Бранденбургские ворота (Берлин). Символов Варашавы и Киева действительно нет: отчасти потому, что в мире не все знают, что сирена — символ Варшавы — не столь велика как Биг Бен, а Киев пока не обзавёлся узнаваемой символикой, а отчасти потому, что Польша и Украина — изначально не «Европа», а регионы единой древнеславянской цивилизации, в разное время поглощённые «Европой». Анимация — чередование двух сюжетов: 1) выступления футбольной китайской команды на стадионе при вдохновляющем воздействии огненного дракона и 2) ведения военных действий против государств Европы неизвестной армией.
 • Пение — бравурное по-китайски, о чём песня — не владеющим китайским не понять, отчего полнота восприятия смысла ролика затруднена.
 • Музыка — нарезка из чего-то и… вариаций на тему русского военного марша «Прощанье славянки».

Поэтому пойдём от общего глобально-политического контекста и его интерпретации на основе достаточно общей теории управления.

Продолжить чтение

Разрешение проблем национальных взаимоотношений в русле Концепции общественной безопасности (ч.4,5)

4. Исторически реальный интернацизм и отношение к нему в обществе
5. «ЛГБТ»-сообщество и интернацизм

Ранее в разделе 3.2 мы привели подборку цитат из Библии, в которой нашёл своё выражение проект порабощения человечества от имени Бога. Именно эта доктрина «Второзакония-Исаии» является наиболее экстремистской в аспекте построения глобальной системы эксплуатации «человека человеком» и безжалостного уничтожения всех, кто с нею не согласен, а равно — «никчёмных» — всех тех, кто не может найти в ней себе дела, угодного заправилам и хозяевам системы. И вследствие принципов её злоумышленного построения еврейско-иудейское сообщество изначально было создано авторами этого глобально-политического проекта в качестве ядра его носителей и распространителей. Соответственно и «рассеяние евреев», — не печальное следствие «антисемитизма», а способ проведения доктрины «Второзакония-Исаии» в жизнь в глобальных масштабах, т.е. повсеместно за пределами региона изначального становления еврейско-иудейской культуры. Сама же политика, проистекающая из доктрины «Второзакония-Исаии», — исторически реальный интернацизм, определяющий течение глобального исторического процесса на протяжении примерно трёх с половиной последних тысячелетий. И соответственно евреи-иудеи — такие, каковы они есть в истории, — потому, что некогда знахарская корпорация древнего Египта отвергла справедливость и человоколюбие и, впав в самообольщение, затеяла библейский проект порабощения человечества от имени Бога, подменяя в нём своею осатанелой отсебятиной Божий Промысел.
————————
С такого рода воззрениями на «еврейский вопрос», выраженными в Концепции общественной безопасности ещё в первой редакции «Мёртвой воды» в 1991 г., одинаково не согласны и расисты-«антисемиты», и еврейско-иудейские расисты, и «толерантные» ко всему невнимательные и слабоумные без различия их этно-конфессиональной принадлежности.

Потому для всех тех, для кого библейский проект порабощения человечества от имени Бога — за пределами восприятия или за пределами понимания, история течёт сама собой непредсказуемо и бесцельно в неведомом направлении, евреи — самые умные от природы, везучие и сплочённые, а «антисемитизм» — досадное явление, причины которого надо искать, где угодно, только не в еврействе — его безвинной жертве.

Продолжить чтение

О текущем моменте №2(104), 2012г

В преддверии инаугурации вновь избранного президента: что происходит и что с этим делать?

 • Введение
 1. Ключевая проблема возрождения России
  1. Основные претензии к психологической науке
  2. Основные претензии к социологии
  3. Основные претензии к экономической науке
 2. Концепция возрождения
 3. Роль достаточно общей теории управления в решении управленческих задач разного рода и уровня
 4. Проблемы малого и среднего бизнеса и возможности их решения
  1. Общие проблемы макроэкономической системы РФ
  2. Экономика как объект управления с точки зрения ДОТУ
   1. «Деньги» в своём кармане? — либо кредитно-финансовая система как инструмент государственного макроэкономического управления
   2. Структурное и бесструктурное управление в макроэкономической системе
  3. Переход к жизни на основе концепции устойчивого развития
 • Заключение
 • Приложение 1. Высказывания о несостоятельности экономической науки политических деятелей и некоторых учёных-экономистов
 • Приложение 2. Высказывания общественных деятелей о необходимости отказа от либерально-рыночной экономической модели и перехода к праведно-нравственно обусловленной экономической модели
 • Приложение 3. Справки об истории «малого бизнеса» — производственной кооперации в СССР
  • Справка 1
  • Справка 2
  • Справка 3
 • Приложение 4. О юридическом статусе Центробанка РФ и его следствиях

Продолжить чтение

О текущем моменте №1(103), 2012г

О стратегии будущего России и Мира

В России (по крайней мере, последние 12 лет) идёт ожесточённая борьба — кто кого: «элитаризовавшаяся» государственность подчинит себе бизнес-власть либо «элитаризовавшаяся» бизнес-власть подчинит себе государственность? Выборы президента 4 марта 2012 года — это и вклад в победу одного из этих двух вариантов, с некоторыми сопутствующими обстоятельствами, которые будет формировать не государственность, а общество.

Разрядка потенциала самоубийства глобальной цивилизации предполагалась в проекте конвергенции двух противостоящих систем, который (по крайней мере, со времени посещения Советской России Гербертом Уэллсом в 1920 г. ) развивается как в аспекте теоретического обоснования (начиная от Питирима Сорокина), так и в аспекте его продвижения в реальную политику (Ф.Д.Рузвельт, Дж. Ф. Кеннеди, Ю.В. Андропов, М.С.Горбачёв).

Проект конвергенции ориентирован на унификацию социального управления в глобальных масштабах и предполагает построение социально-экономической системы, обладающей достоинствами марксистского псевдосоциализма и капитализма на основе идей либерализма и при этом — свободного от их недостатков. В настоящее время этот проект — таимая от обывателей основа политики ГП в отношении всех стран и, в особенности, — в отношении сколь-нибудь их цивилизованной части.

Для наших современников просматривается преемственность стратегии И.В.Сталина и В.В.Путина, а также — истинные причины истерики россионских и западных буржуазных либералов: их пугает не сам факт в перспективе 12-тилетнего пребывания В.В.Путина у руля Русской цивилизации, а угроза превращения «нанятого ими менеджера» в автократора, выражающего интересы развития Русской цивилизации, вследствие чего корабль Россия — сменит курс, предписанный ему западными штурманами, на некий свой…

Так что совпадение дат выступления ВВП в Лужниках на тему «Не Москва ль за нами?» и вручения Петропавловску Камчатскому грамоты о присвоении городу звания «Город воинской славы» — матрично-эгрегориально знаково.

Продолжить чтение

Разрешение проблем национальных взаимоотношений в русле Концепции общественной безопасности (ч.3.3)

3. Советское прошлое, советское наследие и отношение к ним
3.3. Национальные взаимоотношения в СССР: теория и практика
3.3.1 Большевистская национальная политика на основе истолкования «мраксисзма» в Сталинскую эпоху

3.3.2 Национальные взаимоотношения в СССР: практика

Соотнесение реальной жизни общества с теорией было нормой политической жизни страны примерно в первые тридцать пять лет существования сначала Советской России, а потом СССР — в постреволюционную и в Сталинскую эпоху.

Этим в послесталинские времена ни в СССР, ни постсоветской Россионии никто из политиков персонально, ни политические партии, ни РАН не занимаются. Причины просты — нравственная ориентация на своекорыстие, а не на служение развитию общества, и скудоумие, не позволяющее понять роль теории как одного из факторов, обеспечивающих как эффективность государственного управления, так и консолидацию (единение) общества.

Поэтому отказ политического истэблишмента страны в послесталинские и в постсоветские времена от власти над этим этапом полной функции управления — ещё один его порок.

В СССР можно было быть недовольным одним из двух:

 • либо в принципе тем, что в стране строится коммунизм как общество, в котором нет места агрессивному паразитизму индивида на жизни и труде окружающих;
 • либо тем, что в процессе воплощения в жизнь этого идеала имеют место ошибки и кроме того, процессу строительства коммунизма сопутствуют разного рода злоупотребления как со стороны партийно-государственной власти, так и со стороны «простых граждан».

В 1985 г. так называемую «перестройку» начали агрессивные паразиты, прикрывая свою политику словоблудием амбициозных дураков; перестройку начали те, кто был недоволен социализмом в принципе и желал закрыть перспективу коммунизма как общества, в котором не будет места эксплуатации «человека человеком», т.е. — агрессивному паразитизму их самих и их наследников. Когда эта подлая суть перестройки стала ощутима в конце 1980 х годов, то люди, не приемлющие дурную и лицемерную политику режима, олицетворяемого М.С.Горбачёвым, решили заняться политической самодеятельностью — на иных нравственно-этических основах выработать и провести в жизнь альтернативный политический курс, который выражал бы жизненные интересы как их самих, так и подавляющего большинства людей, живущих своим трудом на зарплату и более или менее нравственно готовых жить в обществе, в котором нет места паразитизму.

И хотя дураки и негодяи националистического и интернацистского толка по-прежнему активны (об этом красноречиво говорит митинговщина по поводу состоявшихся парламентских выборов и предстоящих президентских), но уже хорошо видно — массовку для реализации своих низменных нужд им уже не собрать.

Продолжить чтение

О текущем моменте №6(102), 2011г

Правдив и свободен их вещий язык и с Волей Небесною дружен…

Об итогах выборов в Думу, политических перспективах и непосредственной «матрично-эгрегориальной демократии»

Концепцию надо знать. Поэтому в настоящей записке принцип самодостаточности текста для понимания всего в ней сказанного на минимальном уровне, которому мы следовали в прошлом почти всегда, не соблюдён. Однако по тексту даны ссылки на «толстые книги», в которых обстоятельно освещены темы, знание которых необходимо для понимания сказанного в настоящей записке. Причина проста: КОБ-овцы, которые считают себя концептуально состоятельными и властными на том основании, что прочитали несколько аналитических записок и насмотрелись каких-то видеороликов по тематике КОБ или вращаются в соответствующей среде, — должны остаться в прошлом, чтобы не дискредитировать Концепцию своим верхоглядством.

 1. Итоги выборов
 2. Как в действительности управляется Россия
 3. «Автопилот матрично-эгрегориального управления»
 4. Варианты и перспективы их реализации

Продолжить чтение

Вехи

Сборник аналитических записок (1989-1995-1998-2004-2005-2007-2010)

 • Правду знают все… кроме избранных
  • О сионизме и евреях
 • Обзор возможных вариантов развития событий после 1995 года
 • Тезисы о текущей политике и перспективах
 • Некоторые сценарии глобальной политики
 • 2005 год: некоторые итоги и перспективы
  • Введение
  1. Состояние Запада
  2. Суть человека как основа праведной политики
  3. Политический спектр России
   1. Либералы — сами изошли…
   2. Основные политические проекты антилиберализма
   3. Национал-вождизм и наследственная монархия — управленческая суть
   4. Национал-вождистские сценарии и угроза фашизма в России
   5. Монархический «Сергиевский проект» — явная неадекватность
   6. «Кащеево яйцо» библейцев — «тайны» Египта и современность
   7. Стратегическая компьютерная инициатива и КОБ
 • Перспективы возрождения Руси-России и тенденции глобальной политики
  1. Общий обзор
  2. Русь-Россия под воздействием библейской глобальной политики
  3. Разрушение СССР и недавнее прошлое глобальной политики
   1. Предназначение марксизма в глобальной политике
   2. Главная тайна истории СССР
   3. Перестройка в СССР
   4. Итоги перестройки в СССР
  4. Текущие процессы в глобальной политике и возможности России
   1. Страны библейской цивилизации: «Запад» — Европа, США + «51 штат» Канада
   2. Развивающиеся страны — вне сферы библейской концепции управления: Китай, Япония, страны Юго-восточной Азии
   3. Страны Южной Америки, мусульманского Востока, Африки, Австралия, Индия
   4. Русь-Россия
 • Инвариант прейскуранта — основа будущей кредитно-финансовой системы

Продолжить чтение

Концептуальная власть на Руси

Сборник аналитических записок

 • Четыре ступени информационной безопасности
 • О нашей деятельности, как мы ее понимаем
 • Из прошлого Русской концептуальной власти
 • О выявлении алгоритма управления Россией вопреки её интересам и о путях высвобождения из него
  1. Претенденты на «мировое господство»: их цели и средства
  2. Что напугало Запад в послевоенном экономическом взлёте СССР
  3. Трёхконтурная система денежного обращения СССР
  4. Экономическая победа — это ещё не вся победа
  5. «Конец истории»? — Нет, история продолжается!
  6. «Западня для Золушки»
  7. Россия — сырьевой донор в сценарии «мировой закулисы»?..
  8. Пути к высвобождению
   1. В чём основа осуществления любой политики?
   2. Нравственно-психическая структура толпо-«элитарного» общества
   3. Как осуществляется политика и кто реально её способен осуществлять
   4. Что может изменить толпо-«элитарное» общество
  9. Нравственная политика — реальная основа настоящей политики
   1. Почему псевдоисторические исследования и «исторические романы» в толпо-«элитарном» обществе подменяют историческую науку
   2. Содержательная сторона настоящей политики
  10. Заключение: о приоритете психологии над идеологией
 • «О текущем моменте» № 1 (25), январь 2004 г.
  1. Русская идея — Давайте станем человеками
  2. «Священная корова» толпо-«элитарной» культуры
 • Где же центр власти?
 • Информационные соотношения в иерархиях: знахарство, тайные ордена, попы, масоны

Продолжить чтение

Освобождение философии на Руси от догм византийского богословия

 • Введение
 1. Факторы, обуславливающие своеобразие русской философской культуры
  1. Россия-Русь — региональная цивилизация
  2. Психология религиозности и догматика конфессий
  3. Специфика религиозной и атеистической философии
  4. Движущее противоречие развития русской философии
 2. Философская культура Запада и её применимость в отношении России
 3. Богословие церкви кесаря против богословия народа
 • Заключение

Продолжить чтение