ДОТУ – Открытый Университет Жизнеречения

Sinajský “pochod”

Hlavní stránka / Books

Analytická poznámka ze sbírky “Duševní postavení”#2.

O misi národů ve světové historii

Je známo, že do Sinajské pouště odešli z Egypta starověcí Židé pod vedením Mojžíše. V tom je Bible a Korán zajedno. Sinajský poloostrov je relativně malý a i pomalá karavana ho je schopná přejet za 2-3 týdny. To přivádí k otázkám:

  • Co ve skutečnosti v Sinajské poušti probíhalo 40 let?
  • Kdo do ní vešel a kdo z ní vyšel?
  • Jak se stalo, že ti, kterým “bylo dáno nésti Tóru” s cílem osvícení všech bez výjimky národů, se po odchodu z pouště pustili do vyhlazování obyvatel dožidovské Palestiny, a když se usídlili v Palestině, sami klesli k ještě horšímu modlářství a mnohoboží (Jeremiáš 7:31, Ezechiel 16:20), než jimi vyhlazené původní obyvatelstvo?