ДОТУ – Открытый Университет Жизнеречения

Príď na pomoc mojej neviere…

Hlavná stránka / Analytics

O podstate dianetiky a scientológie: pohľad zboku

Namiesto predslovu

 1. Časť I. Je dianetika azda cestou budúcnosti celého ľudstva?
  1. Filológovia idú po sebe…
  2. Naše svetonázorové pozície
  3. Dvojité štandardy
  4. Zbožnosť, farizejstvo, povera – tri odlišnosti!
  5. Dianetika: miesto v kultúre
  6. Dianetika podľa Hubbarda
  7. Problémy globálneho otrokárstva
  8. Dve zjednotenia: no nie podľa Tjutčeva
 2. Časť II. Koránický fundamentalizmus: Mozaika rozumu v starostlivej Ľúbosti…
  1. «Islamský fundamentalizmus» proste Islam
  2. Dejinná realita: «Homo Sapiens» — Ľudia a človekupodobní neľudia
  3. Rozlíšenie a stotožnenie
  4. Myšlienkové stromy
  5. «Furkan»: Boh miluje trojicu
  6. Sloboda v predurčení