ДОТУ – Открытый Университет Жизнеречения

V míře svého chápání…

Hlavní stránka / Analytics

Na přechodu cílového vektoru vnořené řídicí koncepce na chybový vektor alternativního konceptu řízení

  1. O čem mluví?
  2. Pokud se podíváme více zeširoka…
  3. Historie SSSR: dvě varianty vzájemné vloženosti koncepcí řízení
  4. Stav a možnosti rozvoje