ДОТУ – Открытый Университет Жизнеречения

Jazyk náš: ako objektívna dannosť i ako kultúra reči

Hlavná stránka / Books
 1. «Мágia slova» — оbjektívna dannosť
  1. «Мágia slova»: v podaní «lyrika» na premýšľanie
   • Оdbočenie od témy: Оpera a ruský chorovod
  2. «Мágia slová»: v chápaní «fyzikov»
  3. «Мágia slovа»: v riečisku Všedržiteľnosti…
  4. Staroruský a súčasný ruský jazyk
 2. Zmysel slov a zmysel reči
  1. Čo je «slovo»?
   • Vysvetlenie: О doslovnom význame slov
  2. Jazyk v Prírode a príroda (podstata) jazyka
  3. О pojmoch, chápaní sveta, vzájomnom chápaní
  4. О najlepšom chápaní sveta
 3. Jazyky v kultúrnej spolupráci v procese globalizácie
  1. Jazyky a globálny historický proces
  2. Varianty globalizácie
  3. Čistota živého jazyka: zdanlivá i skutočná
   1. Podstata problému v súčasnosti
   2. Jazykový štandard „Výkladového slovníka živého veľkoruského jazyka“ V. I.Daľja
   3. Kultúra reči v Koncepcii spoločenskej bezpečnosti

Príloha F.I. Tjutčev o Ruskom jazyku