ДОТУ – Открытый Университет Жизнеречения

Potrebujeme inú školu

Hlavná stránka / Books

Analytický zborník otázok týkajúcich sa pedagogiky

Pracovné materiály na vypracovanie stratégie reformy vzdelávacieho systému

Úvod

 1. Naša epocha a vzdelanostné problémy ľudí
 2. Osvojenie si psychologických praktík naladenia pracovnej nálady, alebo doučovanie učiteľov odborných predmetov?
 3. Základný nedostatok sformovaného systému vzdelávania
 4. Učí škola čítať?
 5. Rodina, škola, spoločnosť
 6. Historická veda a ľudsko-spoločenská náuka: súvislosti
  1. Úvod do témy
  2. Spory o učebnici histórie
  3. Akou musí byť «objektívna» učebnica histórie?
   1. Hľadanie kritérií objektívnosti
   2. «Skrášľovanie» minulosti, «očierňovanie» a «objektívnosť» na osnove hodnoverných faktov
   3. Kategórie, ležiace v základoch objektívnej historickej vedy
   4. Hlavná vlastnosť historického procesu
   5. Predhistória a začiatok dejín dnešnej globálnej civilizácie
  4. Historická veda a ľudsko-spoločenská náuka
 7. Učebnica „Úvod do spoločenskej náuky“ ako prejav profanácie zo strany pedagógov svojho dlhu voči žiakom a spoločnosti
  1. „Spoločenská náuka“ a prírodné vedy
  2. Úvod do humanizmu: do falošného aj do pravého
  3. Čo robí s človekom vyučovanie v ruskej škole?
  4. Kto z ľudí je skutočným Človekom v Živote?
  5. Čo človek potrebuje?
 8. Závery z kapitol 6 a 7
 9. Najdôležitejšia životná zručnosť — umenie dialektiky poznania a tvorenia

Prílohy

 • Úryvky z direktív Rady národnej bezpečnosti USA: 20/1 z 18.augusta 1948 “Naše ciele vo vzťahu k Rusku” a NSC-68 z 30.septembra 1950
 • Predchádzajúca globálna civilizácia a jej dedičstvo