ДОТУ – Открытый Университет Жизнеречения

“Sad“ roste sám?..

Hlavní stránka / Books

Práce, kterou Vám tímto předkládáme, je analytickou zprávou, kterou vypracoval vnitřní prediktor SSSR. Je ze série K současné situaci a začíná číslem 4 (88) a končí číslem 6 (90), 2009. Poté, kdy byly jednotlivé části této zprávy pod čísly 4 a 5 hotové, byly zveřejněny na internetu pod názvy O profesionalismu v oblasti řízení a etice (č. 4) a Plná funkce řízení na Rusi a v USA: o etice a profesionalismu v oblasti řízení (č. 5). Souhrnný text obou těchto jednotlivých prací byl následně vydán pod názvem „Sad“ roste sám?…“

V této práci nabízíme čtenářům rozbor následujících otázek:

 • etiky vládnoucí moci a byznysu v Rusku;
 • odborná způsobilost vládnoucí moci v Rusku;
 • realizace plné funkce řízení na Rusi a v USA v průběhu historie obou kultur;
 • profesionalismus v oblasti řízení a jeho obnovování v USA a v Rusku;
 • všeobecná krize kapitalismu a marxismu;
 • teorie, praxe, problémy a perspektivy „konvergence“ dvou systémů – kapitalismu a marxistického „socialismu“;
 • a také některé jiné jednotlivosti z průběhu globálního historicko-politického procesu.
 1. Nedávné události

  1. Pomoz nám Harry Pottere?..
  2. Finanční exhibicionismus rossionské politické „elity”: přišel jste mě na 4 139 726 rublů…
  3. Soros v roli Kassandry kapitalismu
  4. “Zpráva-nezpráva” o činnosti vlády RF pro Státní dumu

  Odbočení od tématu:Jak rozumět slovu „statistika“

  • Krize v Rusku – krize „elitářského“ idiotismu v pokusu vrátit společnost do rodového zřízení
  • Proč se Rusko nestane „Amerikou“
   1. Nesplnitelný sen rossionské „elity“
   2. Plná funkce řízení v životě společnosti
    1. Historické příklady realizace plné funkce řízení ve společnostech
   3. Prediktor a programově-adaptivní modul: specifika Rusi a specifika USA
    1. Formování USA — restart biblického globálně-politického projektu

    2. Reprodukce profesionalismu v oblasti řízení USA Odbočení od tématu: O reformě vzdělávacího systému a způsobu zavedení Jednotné státní zkoušky v RF

    3. Vzájemná součinnost programově-adaptivního modulu USA a konceptuální moci

    4. Rus – bojové pole

  • „Vrstvený koktejl“ globální politiky
   1. Všeobecná krize kapitalismu a pokus o její překonání na základě marxismu

   2. Teorie, praxe a perspektivy „konvergence“ Odbočení od tématu: Modernizace státu

   3. Hlavní a neřešitelný problém kapitalismu, pseudosocialismu a tím pádem i jejich praktické konvergence

   4. Řešení „neřešitelného“ problému konvergence Odbočení od tématu: Změna vzájemného poměru etalonových frekvencí biologického a sociálního času