ДОТУ – Открытый Университет Жизнеречения

«О aktuální situaci» č.4 (111) Moc na Rusi: možnosti nevyužité a možnosti aktuální

Hlavní stránka / Analytics

V minulosti jsme publikovali řadu materiálů, ve kterém mluvil o potřebě soudržné řízení a správu objektů. Nejvíce full tento problém ve svých historických a politických specifik vystupoval v IP SSSR „Úvod do ústavního práva“ ( „О aktuální situaci“ číslo 1(108)). Nicméně, řídící systém a v případě vzájemného souladu s předmětem kontroly, navíc musí být v souladu s a prostředí, ve kterém se nachází objekt kontrolu a jehož součástí je hierarchicky vyšší regulace až do hierarchicky nejvyšší komplexního řízení – Vsederzhitelnosti. To platí zejména pro sociální správu. Tato otázka je zaměřena nabídnout našim čtenářům analytický poznámku.

  1. Paměti Alexandra III. – člověka i státníka
  2. Sakrálnost státní moci: v minulosti, přítomnosti a v budoucnosti