ДОТУ – Открытый Университет Жизнеречения

Ako a prečo sa písma robia «svätými»?

Hlavná stránka / Books

Predslov

 1. «Druhé Evanjelium»
  • O apoštolovi Pavlovi
  • O dejinách kresťanstva
  • O Biblii a jej autoroch
  • O prácach Otcov cirkvi
  • O židoch
 2. Obdobie Čiernej Madony
  • О stave predkresťanskej Rusi
  • Hospodársky rozkvet a kult Čiernej Madony
 3. Udalosti v Európe po roku 1300
 4. Ako bola uskutočnená zámena
  • Rád templárov
  • Avignonské zajatie „pápežov“
  • Koncil v Kostnici
  • Ferraro-Florentský koncil
  • Tridentský koncil
  • Rozhodnutia Tridentského koncilu
  • Inkvizícia na Západe
  • Teoretický» základ inkvizície
  • Základné herézy. V čom je podstata?
  • Bogomilovia (katari)
  • Ariáni a osobitosti ich vierouky
  • Vzťah slovanskej viery s ariánstvom, katarmi a bogomilmi
  • Bolo na Rusi dvojvierie?
 5. «Hybridná vojna» proti Rusi
  • „Smuta“ – Nepokoje
  • Príchod Romanovcov
  • Vytvorenie mýtu o krstení Rusi — viditeľná ruka Vatikánu
  • Kedy prijal Vladimír kresťanstvo?
  • Rozkol
  • O úlohe Grékov a Kyjevčanov v organizácii rozkolu
  • Úloha židovstva
  • Nikon
  • Stav náboženstva v Rusku na konci 17. storočia
  • «Spoveď» Ignáca Soloveckého
  • Opatrenia proti «bohorúhačom»
  • Príznaky katolicizmu, ktoré sa objavili na Rusi v 17. storočí
  • Každý pracuje na toho, kto chápe viac…
  • Za Petra I.
  • Po Petrovi I.
  • Mikuláš I. a katolíci
  • Katolíci, Gréci ani kyjevskí uniáti nezvládli im zadanú úlohu

Záver