Ako a prečo sa písma robia «svätými»?

Predslov

  1. «Druhé Evanjelium»
    • O apoštolovi Pavlovi
    • O dejinách kresťanstva
    • O Biblii a jej autoroch
    • O prácach Otcov cirkvi
    • O židoch
  2. Obdobie Čiernej Madony
    • О stave predkresťanskej Rusi
    • Hospodársky rozkvet a kult Čiernej Madony
  3. Udalosti v Európe po roku 1300
  4. Ako bola uskutočnená zámena
    • Rád templárov
    • Avignonské zajatie „pápežov“
    • Koncil v Kostnici
    • Ferraro-Florentský koncil
    • Tridentský koncil
    • Rozhodnutia Tridentského koncilu
    • Inkvizícia na Západe
    • Teoretický» základ inkvizície
    • Základné herézy. V čom je podstata?
    • Bogomilovia (katari)
    • Ariáni a osobitosti ich vierouky
    • Vzťah slovanskej viery s ariánstvom, katarmi a bogomilmi
    • Bolo na Rusi dvojvierie?
  5. «Hybridná vojna» proti Rusi
    • „Smuta“ – Nepokoje
    • Príchod Romanovcov
    • Vytvorenie mýtu o krstení Rusi — viditeľná ruka Vatikánu
    • Kedy prijal Vladimír kresťanstvo?
    • Rozkol
    • O úlohe Grékov a Kyjevčanov v organizácii rozkolu
    • Úloha židovstva
    • Nikon
    • Stav náboženstva v Rusku na konci 17. storočia
    • «Spoveď» Ignáca Soloveckého
    • Opatrenia proti «bohorúhačom»
    • Príznaky katolicizmu, ktoré sa objavili na Rusi v 17. storočí
    • Každý pracuje na toho, kto chápe viac…
    • Za Petra I.
    • Po Petrovi I.
    • Mikuláš I. a katolíci
    • Katolíci, Gréci ani kyjevskí uniáti nezvládli im zadanú úlohu

Záver