ДОТУ – Открытый Университет Жизнеречения

Hlavní stránka / Analytics

«О aktuální situaci» č.1 (117) Světová válka se blíží k završení…

Chápání této práce předpokládá procítěné chápání obsahu následujících prací VP SSSR: „O válkách“ (2014), „O politice“ (2014), „Jejich kampf proti lidskosti“ (2014), „USA a zbytek světa: perspektivy globální konfrontace“ (2014), „Sad roste sám?“ (2009), „Úvod do ústavního práva“ (2013), „Poslední gambit“ (2002), „Smuta na Rusi: vznik, průběh, překonání…“ (2007);

 1. Globální úroveň: očekávání krachu světového pořádku a přesvědčení o tom, že nebude…
 2. Vzájemné vztahy regionálních civilizací
  1. Západ – Rusko
  2. Ukrajina jako část ruského světa: převeď mě přes majdan…
  3. Rusko
   1. Z úhlu pohledu „světového společenství“ liberálů-internacistů
   2. Co nezapadá do formulky, přístupné vnímání Obamy a jeho pánů
   3. Sociální psychodynamika Ruska: státnost a společnost
  4. Rusko a globální „antiamerikanizmus“
 • Závěr: hlavně pro ty, kdo jsou líní číst více než 2 strany textu

«О aktuální situaci» č.5 (116) USA a zbytek světa:perspektivy globální konfrontace

Situace na začátku 21. století
Pokud necháme vše běžet samospádem, tj. k výchozí situaci nic nepřidáme, pak jsou perspektivy civilizace následující
Pokud ten proces nenecháme běžet samospádem, pak je nutné
Předpoklady pro to, nenechat běžet globální historický proces „samospádem“, tj. nenechávat ho pod monopolně-bezalternativním řízením USA a jejich kurátorů

«О aktuální situaci» č.4 (115) Z čoho sa niektorí tak rozrušujú?

O posolstve V. V. Putina Federálnemu zhromaždeniu RF 04.12.2014 Vladimír Putin oznámil svoje pravidelné každoročné Posolstvo prezidenta Federálnemu zhromaždeniu. (originálny prepis jeho prejavu: http://kremlin.ru/news/47173). To spôsobilo rozčarovanie u všetkých tých, ktorí s dôverou očakávali ďalšie objasnenia . Problém je v tom, že oni nechápu že už nežijeme v ZSSR, kde sa na zjazdoch a plenárnych zasadnutiach jedinej vládnucej strany (najmä v dobe Stalina) na báze nejakej to vedeckej teórie, hoc aj neslobodne, ale predsa len verejne analyzoval aktuálny stav vecí v krajine a ohlasovali sa ciele a úlohy politiky štátu do budúcna.

Otázky vládě (zamyšlení na dané téma…)

Zakázka čtenáři příroda text byl napsán v druhé polovině června 2014, ale konečný text je zveřejněn jen několik měsíců poté, co dělat nějaké doplnění a upřesnění. Důvody pro zveřejnění zpoždění: za prvé, na konci června, mysleli jsme si, že je užitečné, aby podílet se na plnění emocí ve vztahu k ruské státnosti v souvislosti s událostmi na Ukrajině av Ruské federaci provádí politiku; Za druhé, očekáváme reakci ruského vedení v západních sankcí proti ní, a tato reakce, v té části, která je určena pro veřejný pořádek, vyjádřený pouze na schůzce materiálech Státní rady pro rozvoj domácího podnikání a zlepšit konkurenceschopnost ze dne 18. září 2014 .

Předmluva
Otázky bez odpovědí

O válkách

 1. Existuje postřeh: generálové se vždy připravují na minulé války
 2. Co se změnilo ve srovnání s dobou první a druhé světové války 20. století a lokálními konflikty epochy „studené války“?
 3. Válka jako realizace plné funkce řízení
  1. Historie otázky a situace
  2. Podstata otázky o válce jako o procesu realizace plné funkce řízení
 4. Globální válka: její zdroj, strany konfliktu a jejich cíle, aktuální stav a perspektivy
 5. Rusko
 6. Liberálně-schizofrenní Západ
 • Závěr: Rusko jako potenciálně dominantní operátor globální politiky

«О aktuální situaci» č.3 (114) „Mystika“ bolševizmu

Než si přečtete tuto poznámku, je užitečné si pamatovat slova napsaná v poznámce “Pravdivý a svobodný je prorocký jazyk a Vůle nebeské je přátelská …” ze série “V aktuálním okamžiku” č. 6 (102), prosinec 2011.

Hlavní události, na pozadí kterých probíhá občanská válka na Ukrajině, se jako vždy odehrávají ve vzájemných vztazích USA a Ruska. Avšak pro hlavní část spotřebitelů „informačních služeb“ médií probíhají bez povšimnutí.

Přesto poté, co plazivý státní převrat byl završen rozčleněním SSSR a přechodem k právnímu systému buržoazního liberalizmu, plány jak liberálů, tak marxistů-trockistů na další rozvoj politického procesu zkrachovaly. Proces krachu jejich plánů disponoval svébytností ve vztahu ke každé z nazvaných politických sil:

 1. buržoazní liberálové, kteří vzali do svých rukou státní moc, moc nad médii a vzdělávacím systémem, ztratili v průběhu 20 let jakoukoliv podporu národa;
 2. naděje marxistů-trockistů na to, že v důsledku vítězství buržoazních liberálů v zemi vznikne revoluční situace a oni znovu přijdou k moci na vlně široké podpory mas, se také nevyplnily.

Libovolná situace (a také plynoucí procesy) má vždy dva aspekty: matričně-egregoriální a materiální (hmotný, realizovaný ve hmotě). Druhý můžou vidět-ohmatat všichni, a první, při nerozvinutosti smyslových orgánů přímého vnímání polí, není vnímán, ale může být identifikován na základě svých projevů v materiálních procesech (a tento úkol ve většině případů nemá jen jedno řešení).

Vše popsané výše v našem chápání celkově odpovídá egregoriálnímu aspektu situace: tj. buržoazní liberalizmus a marxistický trockizmus za posledních cca 30 let degradovaly do hovna, a bolševizmus přešel do protiútoku.

V hmotě je vše přeplněno dědictvím liberalizmu a trockizmu-marxizmu. A to dědictví také čeká pouť v hovno a samolikvidace po míře toho, jak bude bolševizmus vstupovat do svých práv.

O konceptuální podmíněnosti vědy

Kultura je sekundární k představě o organizaci (řízení) ze života společnosti v řadě generací, protože každá kultura je informační a algoritmický systém, který zajišťuje kontrolu v souladu s převažujícím pojetí společnosti a ochrany pod kontrolou vedení pojmů nejsou kompatibilní s hlavním proudem.

Věda – součástí kultury a praxe řízení se dává vneintuitivnye prostředky k řešení problémů stability kontrolních objektů ve smyslu předvídatelnosti v celé své rozmanitosti – od bytovuhi (typ žárovky, které mohou být zařazeny do jakékoliv sítě) na globální politiku.

Vzhledem k tomu, všechno je koncepčně legitimní různost úkolů v oblasti řízení je v souladu s určitým konceptem, koncepci limitů a vědu jako jeden z veřejných institucí. Nicméně, toto omezení je většinou není direktivní cílené a nepřímý, probíhá prostřednictvím vytvoření kultury osobních duševních vědců.

„O aktuální situaci“ č. 2 (113) Fašizující „antifašizmus“ liberálů

A analytické zápisce „Jejich kampf proti lidskosti“ (ze série „O aktuální situaci, č.1(112), r.2014“) jsme psali, že poté, co vedení Ruska nepřiznalo nacistický režim, porozený na konci února 2014 v Kyjevě tajnými službami USA rukama ukrajinských „majdanutých“, a dalo na vědomí, že bude profylaktovat pokusy realizovat analogický scénář v Rusku, domácí liberál-“antifašisté“ budou všechny přesvědčovat, že v Rusku už fašizmus zvítězil. Následný běh událostí tuto prognózu potvrdil. Taková pozice liberál-“antifašistů“ podrozumívá, že právě „Rusko je hrozbou světlé budoucnosti lidstva“ a to nebezpečí „civilizovaný svět“ je prostě zavázán likvidovat dříve, než se realizuje v agresi Ruska proti „civilizaci demokracie, zákonnosti a práv člověka“, tj.

«О aktuální situaci» č.4 (111) Moc na Rusi: možnosti nevyužité a možnosti aktuální

V minulosti jsme publikovali řadu materiálů, ve kterém mluvil o potřebě soudržné řízení a správu objektů. Nejvíce full tento problém ve svých historických a politických specifik vystupoval v IP SSSR „Úvod do ústavního práva“ ( „О aktuální situaci“ číslo 1(108)). Nicméně, řídící systém a v případě vzájemného souladu s předmětem kontroly, navíc musí být v souladu s a prostředí, ve kterém se nachází objekt kontrolu a jehož součástí je hierarchicky vyšší regulace až do hierarchicky nejvyšší komplexního řízení – Vsederzhitelnosti. To platí zejména pro sociální správu. Tato otázka je zaměřena nabídnout našim čtenářům analytický poznámku.

 1. Paměti Alexandra III. – člověka i státníka
 2. Sakrálnost státní moci: v minulosti, přítomnosti a v budoucnosti