ДОТУ – Открытый Университет Жизнеречения

Náhodné souhry okolností? – nebo nenáhodné…

Zprávy pocházejí z určitého systému kódování informací ze zdroje, který je nějak spojen s starověkými egyptskými hierofanty. Kdyby v červnu a srpnu 1991 existovaly varování o možnosti pravicového převratu v Rusku – od levého pseudo-socialismu po pravicový liberální kapitalismus, který by nikdo opravdu neměl stavět (pravý obrat jen o 30 stupňů), pak o 22 let později projev může jít asi o 180 stupňů, ale tentokrát nejen Rusko, ale i celý svět.

«О aktuální situaci» č.3 (105) Čínské „anime“ : vize mistrovství Evropy ve fotbale? nebo něco jiného?

To je velmi důležité vědět, abychom mohli lépe chápat, proč si Evropané video tak rozdílně vysvětlují. Když se nyní vrátím zpět k videu, připomenu, proč souvisí schéma ovlivnění procesů řízení a samořízení v životě Ruska (obrázek č.1) ve spise „Pravdiv a svoboden je jejich prorocký jazyk a s vůlí nebeskou družen“ ze série „O aktuální situaci (č. 6/2011, 102)“, s globální politikou, v souladu s kterou se objevilo i toto promo-video a způsobilo tolik zmatku, nepochopení a odmítnutí ze strany Evropanů.

Ve videu je děj, zpěv a hudba.

 • Děj: Hned na začátku vidíme zničené symboly evropských hlavních měst – Big Ben (Londýn), Eiffelova věž (Paříž), Coloseum (Řím), Brandenburgská brána (Berlín). Symboly Varšavy nebo Kyjeva tam evidentně nejsou. Jednak proto, že svět většinou nezná Sirénu, symbol Varšavy, není tak velká a slavná jako Big Ben, a Kyjev nemá světově rozeznatelné symboly. A za druhé proto, že Polsko i Ukrajina nebyly původně „Evropou“, ale bývaly součástí dávné staroslovanské civilizace, kterou Evropa časem „vstřebala“.
  Animace – sledujeme střídání dvou témat:
  1. boj čínského týmu na stadionu pod ochranou ohnivého draka
  2. boj proti státům Evropy, vedený neznámou armádou.
 • Zpěv: Bravurní čínština a těm, kdo nevládnou čínštinou, zůstává ukryta hodnota celého videa.
 • Hudba: Řízný rytmus, variace na ruský marš „Loučení Slovanky“.

«О aktuální situaci» č.5 (101) Situace ve světě: ve vzduchu je nebezpečí…

Poté, co byl premiér Vladimir Putin na posledním kongresu Sjednoceného Ruska dne 24. září 2011 nominován jako kandidát na předsednictví, situace v Rusku a ve světě se radikálně změnila. Najednou znovu, třetí světová válka.

Ačkoli NK Svanidze byla hysterická ohledně takových obvinění proti Západu, které vyjádřil S. E. Kurginyan v programu “Historický proces” dne 02.11.2011, existují vážné důvody pro takové prohlášení.

O dynamickém programování budoucnosti v tvorbě A.S.Puškina

Chcete-li odpovědět na hádanky “Belkinových příběhů”, pojďme se zeptat na následující otázky:

 1. Proč autor románů Puškin neexistující „spisovatel“ Ivan Petrovič Belkin, a on šel do anonymní?
 2. Proč potřeboval Pushkin anonymní přítel a souseda I.P. Belkin, který je odeslán na vydavatele (Puškin) biografii „spisovatel“?
 3. Proto vypravěči čtyři patra (IP Belkin pouze napsal tyto příběhy) a příběhy – Pět? . (** Ve skutečnosti, v rukopisu Příběh Belkin na každé straně autora vepsaného, ​​jsem slyšel o této osobě (hodnost nebo titul a malými písmeny a příjmení) vypsat zvědavé prospektoři: „Caretaker“ byl vyprávěn jím titulární poradce AGN “The Shot” pplk J. LP “The Undertaker” úředník BV, “Blizzard” a “paní” virgin KI T.).
 4. Za jakým účelem básník změnila chronologii příběhu, přeskupit na začátku příběhů „The Shot“ a „Blizzard“, ale chronologicky jejich dokončení je?
 5. Proč pět příběhů jsou události “Blizzards” svázány s reálnou chronologií: 1811-1812?

Dlouhodobá antikoránická strategie zákulisí biblického projektu

Pro zákulisí biblického projektu je jedním z hlavních problémů kulturologického charakteru globálního měřítka koránický islám.

Příčiny ostrosti tohoto problému spočívají v tom, že globálně-politická doktrína, na jejímž základě se buduje politika Západu, pramení ze dvou tezí:

 • teze o převaze židů nad ostatními lidmi a závazku všech ostatních být kompletně tolerantní ve vztahu k židům;
 • skoupení světa se všemi jeho obyvateli na základě židovského mafiózně-korporativního nadnárodního monopolu na lichvu.

Ačkoliv se ty teze přímo nedeklarují, uvádí se do života mlčky.

V Koránu se odmítá doktrína převahy židů nad odstatními, a na lichvu existuje kategorický zákaz, lichva je charakterizována jako druh satanizmu. Ačkoliv tyto principy nenachází své vyjádření v politické praxi muslimských zemí, založené na koncepci alternativní biblickému otrokářství, a sami muslimové si to neuvědomují, nicméně kurátoři Západu si uvědomují, že Korán je potenciální hrozbou pro zavedení jejich režimu globální moci. To vyvolává přání odsunout ho na stránky historie.

Jedním ze scénářů vyřešení “islámského problému” pro zákulisí biblického projektu je mnohoúrovňový plán:

“Sad“ roste sám?..

Práce, kterou Vám tímto předkládáme, je analytickou zprávou, kterou vypracoval vnitřní prediktor SSSR. Je ze série K současné situaci a začíná číslem 4 (88) a končí číslem 6 (90), 2009. Poté, kdy byly jednotlivé části této zprávy pod čísly 4 a 5 hotové, byly zveřejněny na internetu pod názvy O profesionalismu v oblasti řízení a etice (č. 4) a Plná funkce řízení na Rusi a v USA: o etice a profesionalismu v oblasti řízení (č. 5). Souhrnný text obou těchto jednotlivých prací byl následně vydán pod názvem „Sad“ roste sám?…“

V této práci nabízíme čtenářům rozbor následujících otázek:

 • etiky vládnoucí moci a byznysu v Rusku;
 • odborná způsobilost vládnoucí moci v Rusku;
 • realizace plné funkce řízení na Rusi a v USA v průběhu historie obou kultur;
 • profesionalismus v oblasti řízení a jeho obnovování v USA a v Rusku;
 • všeobecná krize kapitalismu a marxismu;
 • teorie, praxe, problémy a perspektivy „konvergence“ dvou systémů – kapitalismu a marxistického „socialismu“;
 • a také některé jiné jednotlivosti z průběhu globálního historicko-politického procesu.

Jidášův hřích 20. sjezdu

 1. Slepá propagandistická ulička
 2. První následky 20. sjezdu a další otázky k tématu
 3. Ledacos o umění lhát a dovednosti odhalovat lež
 4. Kult osobnosti a Stalin
 5. Referát N.S. Chruščova – krycí operace ve fašistické globální politice
 6. Zednářství, marxismus, bolševismus – tři „rozdíly“
  1. Globální politika a zednářství
  2. Esoterismus a exoterismus v životě davově-„elitární“ společnosti
  3. Marxismus jako nástroj zotročování
  4. Bolševismus a marxismus
 7. Moc v SSSR: zednáři + „ideoví“ marxisté + byrokracie + bolševismus
  1. Pavouci ve sklenici
  2. Debyrokratizace
 8. Jak pojmenovat rusky epochu, zahájenou 20. sjezdem?

Psychologický aspekt historie a perspektiv civilizace

 1. Krize nadstátního řízení
 2. Neadekvátnost biblické nadnárodní moci
 3. Objemnější alternativa
  1. Historická dominanta Ruské civilizace
  2. O čem hovoří ruský jazykový kód
  3. Východoevropská rovina: „tajná“ očividnost
  4. Kompaktně-občinný charakter života a jednota kultury různých občin
  5. Meziobčinné vztahy a Ruský duch
  6. Rus Veliká, Prvotní
  7. Transformace Rusi během mnohasetleté krize

Vysvětlení: Předpověď volchva «věšteckému» Olegovi a její odpočátku strategický politicko-historický smysl.

Poslední gambit

Sotva měl na začátku století XXI, jak k události došlo na reakce zastínil mnoho nehod mírových století XX-TH. Jen líní lidé nemají hovořil o událostech, které otřásly světem 11. září 2001. To bylo řečeno hodně, ale téměř nic není jasné. Amerika – sám obětí, nebo aby “potrestali” sám? Proč tato událost je kvůli tolik záhad a mystické náhody? Možná to není náhoda, a zákony? A pokud ano, co tyto zákony říkají?

Pravnoučata Sherlocka Holmese a Dr. Watson se snaží zjistit příčinu zničení mrakodrapů v New Yorku, a podrobnosti o incidentu, odhalující v procesu vyšetřování tento a další tajemství historie posledních desetiletích XX-th a na začátku století XXI.

Tato kniha je jednoduchá a zábavná forma, určená autory jako “mystická-filozofické politický thriller”, dává představu o důležitých ideologické a správu informací, seznamuje čtenáře se základním důvodem scén světové události, vypráví o skrytých způsobů řízení sociálních procesů.

_V tomto světě neexistuje žádná šance.
A každý krok zanechá stopu.
A není divu. A to je extrémně vzácné náhoda.
A nemění průběh času.

“Time Machine”