ДОТУ – Открытый Университет Жизнеречения

V míře svého chápání…

Na přechodu cílového vektoru vnořené řídicí koncepce na chybový vektor alternativního konceptu řízení

 1. O čem mluví?
 2. Pokud se podíváme více zeširoka…
 3. Historie SSSR: dvě varianty vzájemné vloženosti koncepcí řízení
 4. Stav a možnosti rozvoje

«О aktuální situaci» č.2 Historické paralely a znamení doby

 1. Otevřená konfrontace mezi bolševismem a trockismem
 2. Změna poměru referenčních frekvencí biologického a společenského času
 3. Globální provokace v USA
 4. O profesionálních sportech
 5. Kontradiktorní přístup k formování politických institucí země

O imitačně-provokační činnosti

 1. Ve zkratce
 2. Prediktor-korektor konceptuální moci
  1. Typ psychiky a možnosti imitační činnosti
  2. Rozlišení
  3. Efektivita světonázoru
  4. Tandemový režim činnosti
  5. Ideologická moc – zavedení koncepce do společnosti
  • Vsuvka 1: O pojmech, světonázoru, vzájemném chápání
  • Vsuvka 2: O nejlepším chápání světa

Nastal čas o Stalinovi pohovořit…

Naše společnost – pokud je řeč o veřejné politice a politické analytice – za padesát let prošla cestu od ideologického poklonkování před Stalinem do odmítání všeho, co jím bylo uděláno: jak jako člověkem, žijícím mezi sobě podobnými, tak jako státníkem, na jehož myšlenkách, slovech a podpisech závisely osudy milionů lidí v různých zemích světa v několika generacích. Ale Stalin nebyl zapomenut, jak si to přáli a přejí mnozí. Nebyl zapomenut v důsledku toho, že veškerá politická realita SSSR i SNS nutí vzpomínat na něho osobně, na dílo, kterému sloužil; nutí vzpomenout pod tlakem každodenních okolností: zkusil by někdo při něm nezaplatit včas penze nebo výplaty; zkusil by někdo za něj koupit si za nakradené peníze limuzínu nebo vilu; zkusil by někdo za něj sít nepřátelství a podněcovat války mezi národy SSSR; zkusil by někdo za něj provádět v SSSR politiku v zájmech zahraničních vlád a mezinárodních mafií; zkusil by někdo za něj vydírat SSSR půjčkami nebo zbraněmi jiného druhu; zkusil by někdo za něj…

MĚDĚNÝ JEZDEC, TO VÁM NENÍ MĚDĚNÝ HAD…

(O nejstarší mafii v obrazech A. S. Puškina)

PŘEDMLUVA
PRVNÍ ČÁST
Kapitola 1. Co se skrývá ve jméně?
Hlava 2: Vlnobití různých úvah
Hlava 3. Postavím si sobě…
Hlava 4. „Zlé“ vlny a „malý ostrov“
Hlava 5. Lvi strážní
Hlava 6. „Chci Ti porozumět…“
Odbočení č. 1
Odbočení č. 2
Odbočení č. 3
Hlava 7. Nebo to vidí ve snu?

Sinajský “pochod”

Analytická poznámka ze sbírky “Duševní postavení”#2.

O misi národů ve světové historii

Je známo, že do Sinajské pouště odešli z Egypta starověcí Židé pod vedením Mojžíše. V tom je Bible a Korán zajedno. Sinajský poloostrov je relativně malý a i pomalá karavana ho je schopná přejet za 2-3 týdny. To přivádí k otázkám:

 • Co ve skutečnosti v Sinajské poušti probíhalo 40 let?
 • Kdo do ní vešel a kdo z ní vyšel?
 • Jak se stalo, že ti, kterým “bylo dáno nésti Tóru” s cílem osvícení všech bez výjimky národů, se po odchodu z pouště pustili do vyhlazování obyvatel dožidovské Palestiny, a když se usídlili v Palestině, sami klesli k ještě horšímu modlářství a mnohoboží (Jeremiáš 7:31, Ezechiel 16:20), než jimi vyhlazené původní obyvatelstvo?