ДОТУ – Открытый Университет Жизнеречения

“Nykytilanteesta” №5 (116), joulukuu 2014 – Yhdysvallat ja muu maailma: Globaalin vastakkainasettelun näkymät

  • Tilanne 2000-luvun alussa
  • Jos annetaan asioiden mennä omaa tietään ja lähtötietoihin ei lisätä mitään uutta, niin globaalin sivilisaation näkymät ovat
  • Jos tämän prosessin ei anneta ajautua omalle tielleen, on tarvetta
  • Edellytykset olla päästämättä globaalin historiallisen prosessin ajautumista omalle tielleen eli olla jättämättä sitä Yhdysvaltojen ja niiden kuraattorien yksinoikeutettuun ja vaihtoehdottomaan ohjaukseen ovat seuraavat

“Nykytilanteesta” №2 (109), maaliskuu 2013 – Globalisaatio: uuden vaiheen alku

Tämä analyyttinen kirjoitelma täydentää SNTL SP:n (SNTL:n Sisäisen Prediktorin) 1998–1999 vuosien työtä Atlantiksen murheellinen perintö. Trotskismi on “eilen”, mutta ei mitenkään “huomenna” , joka on suositeltua lukea ennen nykyistä kirjoitelmaa.

Lyhyesti asiaan

  • Aiemman globalisaatiovaiheen erikoispiirteitä
  • Alkaneen globalisaatiovaiheen erikoispiirteitä
  • Globalisaatiokonseptioiden pääkomponentit tänään
  • Globalisaation tulevaisuudennäkymät olosuhteissa, jossa on useita konseptioita

Raamatullisen projektin ohjaajien pitkäkestoinen strategia nujertaa koraaninen islam

Koraaninen islam on yksi suurimpia kulttuurillisia ongelmia raamatullisen projektin ohjaajien kannalta.

Ongelman vakavuus johtuu globaalista poliittisesta doktriinista (länsimaisen politiikan perusta), joka koostuu kahdesta asenteesta:

  • juutalaisten etevämmyys muihin ihmisiin verrattuna ja näiden velvollisuus olla kunnioittavasti suvaitsevia juutalaisia kohtaan;
  • käyttäen juutalaisten kansainvälistä rikollista yksinoikeutta koronkiskontaan ostaa maailma kaikkineen sen asukkaineen ja näiden omaisuuksineen.

Vaikka edellä mainittuja teesejä ei suoraan mainita, mutta oletuksena ne pannaan tarkasti täytäntöön.

Koraanissa ei hyväksytä doktriinia juutalaisten paremmuudesta muihin ihmisiin verrattuna ja ehdottomasti kielletään koronkiskonta, joka karakterisoidaan eräänlaisena satanismin muotona. Mutta nykyinen islamilainen poliittinen käytäntö jättää huomiotta nämä asenteet, jotka perustuvat vaihtoehtoiseen orjuutta kieltävään konseptioon. Ja itseä muslimeiksi kutsuvat ihmiset eivät tätä tiedosta. Mutta länsimaailman isännät ymmärtävät, että Koraani on potentiaalinen uhka heidän maailmanlaajuisen vallan asettumiselle. Tämä saa halun jättää sen menneisyyteen.

Yksi länsimaailman skenaarioista ratkaista “islamilainen ongelma” on tehdä se monivaiheisesti:

Globaali talouskriisi vai raamatullisen kulttuurin kriisi?

Se fakta, että tämänpäiväinen ihmisyhteiskunta ja tietokoneverkko ovat tietojärjestelmiä, mahdollistaa tekemään analogioita näiden välillä. Koska käyttöjärjestelmä on minkä tahansa tietoverkon keskeinen osa, jonka ydin sisältää itsessään algoritmeja ja lähdetietoja, joita tarvitaan sovellusohjelmien toimintaa ja vuorovaikutusta varten. Käyttöjärjestelmän analogina ihmisyhteiskunnassa on kulttuuri. Samoin kuin käyttöjärjestelmä on kattava ohjelmia kohden, näin myös kulttuuri on kattava järjestelmä taloutta kohden. Sen vuoksi, jotta voitaisiin käsitellä taloudessa olevia ongelmia on ymmärrettävä, millainen on yhteiskunnassa vallitseva kulttuuri, tässä tapauksessa raamatullinen kulttuuri.

Raamatullisen kulttuurin arkkitehtuuri koostuu useista komponenteista. Sen perustana on ydin, jonka lähdekoodi on suljettuna suurelle osalle käyttäjistä. Mutta kokeneilla käyttäjillä on pääsy ratkaisemaan rutiinitehtäviä komentotulkin avulla, jonka komennot ovat ohjekirjassa, joka tunnetaan myös Vanhana Testamenttina. Jotta voitaisiin varmistaa pienelle kehittäjäryhmälle erikoisedut verrattuna kaikkiin muihin käyttäjiin, käyttöjärjestelmän ytimessä on erikoismahdollisuudet, jotka eivät ole turvallisuussyistä dokumentoitu mihinkään. Tavallinen käyttäjä voi pitää kehittäjän näitä mahdollisuuksia “IHMEENÄ”.