ДОТУ – Открытый Университет Жизнеречения

Ako a prečo sa písma robia «svätými»?

Predslov

 1. «Druhé Evanjelium»
  • O apoštolovi Pavlovi
  • O dejinách kresťanstva
  • O Biblii a jej autoroch
  • O prácach Otcov cirkvi
  • O židoch
 2. Obdobie Čiernej Madony
  • О stave predkresťanskej Rusi
  • Hospodársky rozkvet a kult Čiernej Madony
 3. Udalosti v Európe po roku 1300
 4. Ako bola uskutočnená zámena
  • Rád templárov
  • Avignonské zajatie „pápežov“
  • Koncil v Kostnici
  • Ferraro-Florentský koncil
  • Tridentský koncil
  • Rozhodnutia Tridentského koncilu
  • Inkvizícia na Západe
  • Teoretický» základ inkvizície
  • Základné herézy. V čom je podstata?
  • Bogomilovia (katari)
  • Ariáni a osobitosti ich vierouky
  • Vzťah slovanskej viery s ariánstvom, katarmi a bogomilmi
  • Bolo na Rusi dvojvierie?
 5. «Hybridná vojna» proti Rusi
  • „Smuta“ – Nepokoje
  • Príchod Romanovcov
  • Vytvorenie mýtu o krstení Rusi — viditeľná ruka Vatikánu
  • Kedy prijal Vladimír kresťanstvo?
  • Rozkol
  • O úlohe Grékov a Kyjevčanov v organizácii rozkolu
  • Úloha židovstva
  • Nikon
  • Stav náboženstva v Rusku na konci 17. storočia
  • «Spoveď» Ignáca Soloveckého
  • Opatrenia proti «bohorúhačom»
  • Príznaky katolicizmu, ktoré sa objavili na Rusi v 17. storočí
  • Každý pracuje na toho, kto chápe viac…
  • Za Petra I.
  • Po Petrovi I.
  • Mikuláš I. a katolíci
  • Katolíci, Gréci ani kyjevskí uniáti nezvládli im zadanú úlohu

Záver

«O aktuálnom dianí», № 2 (123) Zem vychádza z konšpiračného projektu

A vyzerá to tak, že pred 20 rokmi 28.11.1995 — KSB prešla režimom parlamentných čítaní v dolnej komore, v Štátnej Dume. Prečo sa to stalo možným? — Len vďaka tomu, že vtedy vo vedení Dumy nikto nerozumel ničomu z toho čo prebiehalo. A o 20 rokov neskôr, KSB v podstate znova prechádza režimom parlamentných čítaní v Rade Federácie, ale… pomimo vedomie i referenta, aj všetkých členov Rady Federácie. A znova nikto nič nepochopil, pretože tento raz aj referent, aj členovia Rady Federácie ktorí schválili referát, boli využití bez ich vedomia. Ničmenej, Rada Federácie stojí pred voľbou, ako sa postaviť k tomu, čo ohlásil Kovaľčuk: drať sa do «elity» otrokárov? Alebo realizovať alternatívny projekt globalizácie, prakticky si dajúc aj odpoveď na otázku «čím sa banderlog, ktorý sa nestal Človekom odlišuje od toho, ktorý sa Človekom stal?» — Rada Federácie jasnú odpoveď nemá, ale automaticky — na osnove politiky niekoľkých posledných desaťročí — prvá odpoveď znie: treba sa predrať do globálnej «elity» otrokárov. — Hej, ale kto ich tam pustí? Komu tam budú potrební?

Ako sa to mohlo stať v našej ére všeobecnej gramotnosti a množstva «vedcov» vo všetkých sférach riadiacej činnosti? Vysvetlenie existuje u nášho Kozmu Prutkova — predchodcu VP ZSSR: 1) «Úzko špecializovaný odborník je podobný opuchline», 2) «filozof ľahko víťazí nad zármutkom minulým a budúcim, ale oveľa ľahšie býva porazený tým súčasným» — je to o neadekvátnosti gnozeologickej (poznávaco-tvorivej) kultúry (1.priorita zovšeobecnených prostriedkov riadenia). No akokoľvek by žurnalisti kričali: «Konšpirátori!!! Konšpirátori!!! Je to nevedecké» od tejto chvíle — 8.februára 2016 sa KSB stáva legitímnou z uhla pohľadu celej zákonodarnej moci oboch komôr RF.

Takže od februára 2016 možno de-facto brať vec tak, že KSB prešla režimom parlamentných čítaní v oboch komorách ruského parlamentu. Priznanie tejto skutočnosti de-jure — je len otázkou času. Pokúsime sa dať odpoveď na otázku: ako sa to mohlo stať v našej špecificky vzdelanej dobe?

„Arbitráž“ hlavy štátu ako osnova pre „rozhodovanie“ vo vzťahu k elitárskym klanom

Zakaj vsi testi, filtri in kontrole kontrolnih organov niso razkrili Stalinovih pravih prepričanj?
Eden od vidikov odgovora na to vprašanje je, da iz položaja “današnjega” dne ni mogoče ustrezno oceniti nosilca pogleda na svet “dan po jutrišnjem” dan. Poleg tega, da bi odgovorili na to vprašanje, je treba razumeti, kaj se dogaja na vrhu močne piramide med klani po tem, ko gredo gor? – Začne boj klanov za monopolni obstoj na tem vrhu …

Taxi boj za oblast na vrhu piramide, pod določenimi pogoji, načeloma lahko vsakdo, in glavni pogoj za učinkovito krmilo – ne sme biti član klana, ki ni tako enostavno, kot se morda zdi na prvi pogled, saj je “filtri” sprejem na vrh moč piramide izpolnjevanje tega pogoja v boju za oblast – pravilo: klan psihologija je tako, da na vrhu ponavadi push svoje “šest”, povprečnost, ki bi zagotavljala, da se manipulira, namesto “nevtralna” in, še bolj pa – ne dei nost neodvisni. Stalin je na kratko opisana in simbolično, ne le, ko je opravil te “filtre”, vendar je bilo jasno, da je treba iti skozi te filtre, brez poškodb zase in za zadeve, ki služi – vest.

Vladar – razsodnik – ima svojo lastno svobodo delovanja, ki je nedostopen članom klana, seveda pa tudi njegove omejitve. Z uporabo svojega edinstvenega položaja lahko razsodnik prestreže kontrolo obrobja GP in klanov njegovih nadzorovanih. V prihodnosti bo vse postavljeno predvsem z moralo takšnega vladarja, to je z razvojem svoje vesti in šele nato s pomočjo njegovega intelekta. To je zunanji manifest konceptualne moči Stalina, ki ni dostopen razumevanju periferije GP, niti klanov, ki jih nadzira. Predvsem pa njihovo razumevanje na voljo popolne funkcije nadzora, in zaradi nje – pojav konceptualne moči, kot najvišji ravni vnutrisotsialnoy moči v družbi. Zato je ideja o globalni konceptualni moči za njih nedostopna.

Določbe o ekskluzivnosti za razsodnika, ki je – najbolj popolna slika spekter interesov, in je, zavedali ravnotežje interesov izpolnjujejo, lahko te informacije uporabijo bodisi v interesu klanov, ki so ga dvignile, ali v interesu celotne družbe. To pomeni, da lahko doseže svoje cilje z uporabo klane virov, ki deluje tudi kot GP, vendar z eno pomembno razliko: njegova dejavnost bo imela podporo od zgoraj, in SE – ne. Zakaj? Vladar – razbremenjeni sodnik (če deluje v interesu razvoja celotne družbe) prejme to podporo; če deluje v interesu klanov proti interesom razvoja družbe – ne. Tu je odgovor: zakaj Stalin v najtežjih okoliščinah – vse izkazalo, medtem ko je Hruščov, Brežnjev, Andropov, Gorbačov, Jelcin – kot pod pogoji ugodnejši in iste parole in obljube – zagotoviti svobodo in pravičnost – ne dobijo ničesar. In tukaj je odgovor na vprašanje: zakaj je GP ločen od zgornjega dela crowd- “elitistično” piramide?

Vyriešenie problémov vzájomných národných vzťahov v duchu Koncepcie spoločenskej bezpečnosti

Zasvätená 100-mu jubileu publikácie knihy J.V.Stalina «Marxizmus a národnostná otázka»

O likvidácii systému exploatácie «človeka človekom» v mnohonárodnej spoločnosti

 1. Názory štátnej moci na vzájomné národné vzťahy v post-sovietskej RosSiónii a realita
 2. Národy, diaspóry, jednotlivci, mnohonárodná kultúra — mnohonárodná spoločnosť
  1. Stalinská definícia termínu «národ»
  2. Stalinská definícia národa a sociálna realita: národy, ľudy, regionálne civilizácie
  3. Vznik národných kultúr a formovanie hraníc medzi etnikami
  4. Vojny medzi etnikami a povojnový režim v určitom zmysle «mierovej koexistencie»
  5. Diaspóry ako sociálny jav, ich vznik a varianty vzájomných vzťahov so spoločnosťami svojho pobytu a vlasťou
  6. Mravno-psychologické pozadie vzájomných národných vzťahov
 3. Sovietska minulosť, sovietske dedičstvo a vzťah k nim
  1. Antisovietsko-antiruský mýtus Západu a dejinno-politická realita ZSSR a postsovietskej RosSiónie
  2. O likvidácii exploatácie «človeka človekom»
  3. Vzájomné národné vzťahy v ZSSR: teória a prax
   1. Boľševická národná politika na základe interpretácie «mraksizmu» za čias Stalina
   2. Vzájomné národné vzťahy v ZSSR: prax a závery po rozpade ZSSR
 4. Historicky reálny internacizmus a postoj k nemu v spoločnosti
 5. «LGBT»-komunita a internacizmus
 6. Kultúra a osobnosť
 7. Vysvetlivka ku 6. kapitole: Pre niektorých z tých, ktorí práce VP ZSSR čítajú, ale neprijímajú
 8. Tendencie: «živelné procesy» a ich riadenie
  1. Odkiaľ sa čo berie
  2. Z čoho vzniká Vlasť? — Žehnajte žene a pomôžte jej stať sa Ženou a Matkou…
  3. A čo ja sám môžem urobiť?

PRÍLOHY

 1. Vytvorenie jednotlivcami kolektívnej psychiky (egregorov) a súčinnosť osoby a egregorov
 2. Rodina v systéme životných hodnôt 16-17-ročných tínedžerov, žijúcich vo veľkomeste

Dostatočne všeobecná teória riadenia (2011)

Konsenzuálne materiály náučného kurzu Fakulty praktickej matematiky – procesov riadenia Sankt Peterburgskej štátnej univerzity (1997 – 2003)

Vydanie s upresneniami z r. 2004, 2011

Predslov

 1. Dostatočne všeobecná teória riadenia: Načo to treba?
 2. Kategórie Dostatočne všeobecnej teórie riadenia
 3. Udržateľnosť v zmysle predpovedateľnosti
 4. Prognostika, proroctvá a uskutočnenie jediného variantu budúcnosti
 5. Riadenie: kvalita a optimálnosť
 6. Uzavreté systémy
 7. Spôsoby riadenia: štruktúrny, v supersystémoch – bezštruktúrny a na osnove virtuálnych štruktúr
 8. Udržateľnosť riadenia
 9. Schémy riadenia
 10. Plná funkcia riadenia, intelekt (individuálny a kolektívny)
 11. Manévre a rovnovážne režimy, princípy porovnania a rozpoznania podobnosti
 12. Manévre a teória katastrof
 13. Procesy v supersystémoch: možnosti ich priebehu
  1. Pochopenie supersystémov
  2. Osvojenie si potenciálu rozvoja
  3. Autosynchronizácia procesov v supersystémoch
  4. Súborný intelekt v supersystémoch
  5. Vnútorné konflikty riadenia v supersystéme
  6. Princíp dodatočnosti informácie a konceptuálne neurčité riadenie ako osobitný druh konfliktu riadení
  7. Obnova riadenia supersystému ako jediného celku
  8. Vzájomne vložené supersystémy s virtuálnou štruktúrou
 14. Metóda dynamického programovania ako algoritmické vyjadrenie dostatočne všeobecnej teórie riadenia
 15. Vstup do riadenia

Prílohy

 1. Čo je to moc v davo-„elitárnej“ spoločnosti
 2. Psychologické základy samoriadenia spoločnosti
 3. Prirodzený poriadok vládnutia
 4. Chtíč neprirodzeného
 5. О svetonázore všeobecne a o jeho základe
 6. Čo sa „samo sebou“ rozumie
 7. Моzаiky a kаlеidоskоpy
 8. Svetonázor: “pre všetkých” a «pre úzky kruh, ktorý je vyvolený — riadiť»
 9. Svetonázor pre všetkých ľudí
 10. Cesta k súbornosti
 11. Priaznivý vietor Všemohúceho
 12. Lepšia moc nad samým sebou, než tisícročná moc nad druhými ľuďmi a vecami

Potrebujeme inú školu

Analytický zborník otázok týkajúcich sa pedagogiky

Pracovné materiály na vypracovanie stratégie reformy vzdelávacieho systému

Úvod

 1. Naša epocha a vzdelanostné problémy ľudí
 2. Osvojenie si psychologických praktík naladenia pracovnej nálady, alebo doučovanie učiteľov odborných predmetov?
 3. Základný nedostatok sformovaného systému vzdelávania
 4. Učí škola čítať?
 5. Rodina, škola, spoločnosť
 6. Historická veda a ľudsko-spoločenská náuka: súvislosti
  1. Úvod do témy
  2. Spory o učebnici histórie
  3. Akou musí byť «objektívna» učebnica histórie?
   1. Hľadanie kritérií objektívnosti
   2. «Skrášľovanie» minulosti, «očierňovanie» a «objektívnosť» na osnove hodnoverných faktov
   3. Kategórie, ležiace v základoch objektívnej historickej vedy
   4. Hlavná vlastnosť historického procesu
   5. Predhistória a začiatok dejín dnešnej globálnej civilizácie
  4. Historická veda a ľudsko-spoločenská náuka
 7. Učebnica „Úvod do spoločenskej náuky“ ako prejav profanácie zo strany pedagógov svojho dlhu voči žiakom a spoločnosti
  1. „Spoločenská náuka“ a prírodné vedy
  2. Úvod do humanizmu: do falošného aj do pravého
  3. Čo robí s človekom vyučovanie v ruskej škole?
  4. Kto z ľudí je skutočným Človekom v Živote?
  5. Čo človek potrebuje?
 8. Závery z kapitol 6 a 7
 9. Najdôležitejšia životná zručnosť — umenie dialektiky poznania a tvorenia

Prílohy

 • Úryvky z direktív Rady národnej bezpečnosti USA: 20/1 z 18.augusta 1948 “Naše ciele vo vzťahu k Rusku” a NSC-68 z 30.septembra 1950
 • Predchádzajúca globálna civilizácia a jej dedičstvo

Jazyk náš: ako objektívna dannosť i ako kultúra reči

 1. «Мágia slova» — оbjektívna dannosť
  1. «Мágia slova»: v podaní «lyrika» na premýšľanie
   • Оdbočenie od témy: Оpera a ruský chorovod
  2. «Мágia slová»: v chápaní «fyzikov»
  3. «Мágia slovа»: v riečisku Všedržiteľnosti…
  4. Staroruský a súčasný ruský jazyk
 2. Zmysel slov a zmysel reči
  1. Čo je «slovo»?
   • Vysvetlenie: О doslovnom význame slov
  2. Jazyk v Prírode a príroda (podstata) jazyka
  3. О pojmoch, chápaní sveta, vzájomnom chápaní
  4. О najlepšom chápaní sveta
 3. Jazyky v kultúrnej spolupráci v procese globalizácie
  1. Jazyky a globálny historický proces
  2. Varianty globalizácie
  3. Čistota živého jazyka: zdanlivá i skutočná
   1. Podstata problému v súčasnosti
   2. Jazykový štandard „Výkladového slovníka živého veľkoruského jazyka“ V. I.Daľja
   3. Kultúra reči v Koncepcii spoločenskej bezpečnosti

Príloha F.I. Tjutčev o Ruskom jazyku

Dialektika a ateizmus: dve nezlučiteľné podstaty

O prirodzenom, no „zabudnutom“ spôsobe chápania človekom Pravdy Života

Dialektika a postoj k nej sú pomerne významnou témou, nakoľko história celého 20. storočia bola predovšetkým odzrkadlením pokusov vyriešiť životné problémy národných spoločenstiev i celého ľudstva na základe filozofie, ktorá dostala názov «dialektický materializmus». A kým nebude táto skúsenosť prehodnotená adekvátne vzhľadom na svoju pravdivú podstatu a úlohu v dejinách ľudstva, tak zdedené chyby filozofickej vedy z minulosti, a tiež chyba pohŕdania nutnosťou pestovať v ľuďoch zručnosť pravdoverného analyzovania Života — budú zárodkom nevyhnutných nešťastí, pretože podľa toho ako analyzujeme Život, tak sa v ňom aj správame, pričom mnohonásobne žneme plody činov jak našich vlastných, tak aj činov našich predkov, odovzdávajúc takto nevyhnutnosť žatvy plodov našej sejby — potomkom.

Matrica a “Matrica” — dva protiklady

(О recepte k získaniu „slobody“ vo filme „Matrix“)

 1. A je tu film
 2. Lov na človeka a otázky života a smrti
 3. Matematika a Boží Zámer
 4. “Matričné” riadenie
 5. O matriciach a egregoroch
 6. Oslobodenie je v Premene obsahu, a nie v zmene výzoru